Algemene Voorwaarden

Lesgeld: dient voor de eerste dansles overgemaakt te worden op betreffende rekeningnummer.

Betalingswijze: Alle betalingen lopen via de website. Je kunt met Ideal betalen. Is dit niet mogelijk, dan kun je de betaling overmaken op rekeningnummer NL23KNAB0416783562 t.a.v. Balkan Fusion Dance en onder vermelding van jouw naam.

Kvk nummer: 68695195
BTW-nummer: NL002283685B44

Annuleren: De docent heeft het recht om de lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of geschillen met de overkoepelende organisatie. In deze gevallen wordt het (resterende) lesgeld terugbetaald aan de leerling.

Restitutie: Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk, ook niet in geval van blessure, of ziekte. Les kan op een ander moment ingehaald worden in geval van ziekte of blessure.
Geef dit van tevoren aan per mail of whatsapp (06-16826250). Minimaal 8 uur van tevoren.

Herroepingsrecht: Bij een overeenkomst heeft deelnemer de mogelijkheid om het abonnement te ontbinden binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Hierbij geldt de dag van het sluiten van de abonnement als 1e dag. Dit kan alleen per mail: balkanfusiondance@outlook.com

Aansprakelijkheid: De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de locatie van de dansschool.

Prijsverhoging: Balkan Fusion Dance behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de deelnemer geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Proeflespakket: Het proeflespakket kan eenmalig worden afgenomen en is een maand geldig. Hierna kun je beslissen of je verder gaat met 2 of 3 maanden. Laat dit uiterlijk 1 week voordat het pakket afloopt weten.

Membership: De membership loopt voor minimaal 2, 3 of 6 maanden en wordt na deze periode automatisch met een maand verlengd. De memberships kunnen niet voor deze periode opgezegd worden. Voor de memberships geldt een opzegtermijn van 2 weken. Dit kan schriftelijk door een mail te sturen naar: balkanfusiondance@outlook.com

Strippenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden, en start vanaf het reserveren van de eerste les.

Lesrooster: Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Balkan Fusion Dance behoudt zich het recht het lesrooster op elk moment te wijzigen.

Afwezigheid van docent: Bij afwezigheid van de docent (bijv. door ziekte) wordt voor goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de leerling hierover geïnformeerd en kan de les later ingehaald worden.

Proefles: Het is mogelijk een proefles te volgen. Wil je na de proefles doorgaan, dan dien je het bedrag voor de volgende les via de website overgemaakt te hebben.

Social media: Heeft u bezwaar dat foto’s of video opnamen tijdens de les gebruikt worden voor promotionele doeleinden (website, facebook, instagram) geef dit van tevoren aan.